XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przystąpił do organizowania kolejnej -
XXXI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Tegorocznym gospodarzem jest Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z ks. prof. dr hab. Janem Niewęgłowskim, Dziekanem Wydziału na czele.

LSMP odbędzie się w dniach 11 – 16 września 2017 r. w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie przy ul. Dewajtis 3.

POBIERZ PROGRAM XXXI LSMP
ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Specyfikę tegorocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów nada jej temat: Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego.

Nasze dociekania będą służyły interdyscyplinarnej refleksji nad:
• funkcjami języka w procesie wiedzotwórczym,
• osobliwościami języka szkół, nurtów, paradygmatów w naukach humanistycznych i społecznych,
• odmianami stylowymi współczesnej polszczyzny jako oferty dla pedagogów
• strategiami pisania tekstów, również tych na awans naukowy.

Zakładamy, że kwestie teoretyczne, metodologiczne czy dydaktyczne podjęte wokół zaproponowanego tematu przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości językowej i kultury języka pedagogów, udoskonalenia indywidualnych warsztatów pisarskich oraz zajęć dydaktycznych i w rezultacie efektywności w uprawianiu pedagogiki.

Wystąpienia młodych pedagogów po adaptacji do druku i uzyskaniu pozytywnej recenzji będą wydane w kolejnym Zeszycie Forum Młodych Pedagogów, a wyróżnione nagrodą audytorium ukażą się na łamach Rocznika Pedagogicznego.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania zawierająca niezbędne informacje dotyczące XXXI LSMP: Pobierz II komunikat
Pobierz I komunikat
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Gospodarzami XXXI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów jest Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Wszelkie zapytania organizacyjne związane z XXXI LSMP prosimy przesyłać na adresy e-mail Sekretarzy Szkoły:
dr Kinga Krawiecka k.krawiecka(at)uksw.edu.pl
dr Maciej Ciechomski m.ciechomski(at)uksw.edu.pl